Author: CCN
•2/28/2023 01:00:00 a.m.

 


NOUL PUG FLOREȘTI - MOTIVE DE ÎNGRIJORARE

PE LINIE DE APE, PEISAJ ȘI SPAȚII VERZIAsociația turistică, sporivă, civică și ecologistă Clubul de Cicloturism ”Napoca” (CCN) se implică de trei decenii în probleme de mobilitate și mediu în zona Clujului, axa Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Apahida fiind o preocupare prioritară. Faptul că în această perioadă se elaborează noi Planuri Urbanistice Generale (PUG) pentru localitățile de acastă axă, precum și un nou Plan de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ) face să fim într-o perioadă crucială pentru următoarele decenii.


CCN a studiat, altături de alte structuri membre în ”Consiliul Apei”, documentația pusă în dezbatere publică de Primăria comunei Florești privind noul PUG al acesteia, analizând în special aspectele legate de sau cu impact semnificativ asupra apelor în special și asupra mediului în general. Am ajuns la o serie de concluzii comune și un set de critici și recomandări pe care le vom transmite autorităților și pe care le prezentăm sintetic în continuare.


Astfel, ca o constatare generală, apreciem cu dezamăgire că propunerea de nou PUG nu aduce o abordare a cursurilor de apă adaptată bunelor practici actuale, nu privește Someșul și afluenții săi ca un ecosistem, ca un culoar ecologic și ca un element de valoare peisagistică și de biodiversitate pentru Florești, nu planifică o rețea verde-albastră a localității, nici spații verzi în proximitatea zonelor de locuit. De asemenea, lipsesc măsuri concrete de reducere a riscului de inundații, o problemă foarte acută a localității.


PUG-ul propus pare un document care are ca scop exclusiv sau principal crearea unui cadru normativ pentru perpetuarea dezvoltării imobiliare orientate strict pe maximizarea profitului investitorilor în dauna principiilor urbanistice și de mediu și cu sacrificarea premiselor pentru asigurarea calității locuirii, rezilienței urbane și adaptării la schimbări climatice.


Așteptăm necesarele modifiări și completări ale actualei propuneri de PUG, încât acesta să aducă soluții de ameliorare a situațiilor actuale și un cadru de dezvoltare a Floreștiului pe principii mai sănătoase în viitor. În acest sens, atragem atenția asupra câtorva aspecte esențiale în planificarea localității, enumerate în continuare.


Propunem respectarea principiilor de deschidere a localităților spre cursurile de apă, în sensul asigurării unei accesibilități cât mai facile la Someș și la afluenți pentru locuitori.


Cerem realizarea a cât mai multe amenajări care pot susține activități de sport, loisir și relaxare și ierarhizarea traficului adiacent cursurilor de apă pornind de la traficul automobilistic și traficul greu de marfă, care ar trebui să fie cel mai îndepărtat de râu, urmat de transportul public în comun, apoi spațiul pentru circulația bicicletelor și vehiculelor asimilate lor și, cel mai aproape de râu, spațiul pietonal.


Subliniem necesitatea dezvoltării unei rețele de spații verzi adiacente cursurilor de apă ca element de bază a politicii de deschidere a localităților spre râurile care trec prin actualul intravilan sau prin apropierea lor.


Constatăm că proiectul de PUG prevede un anumit culoar ”verde” pentru Someș, dar lățimea este prea mică. O zonă de protecție la Someș de numai 15 metri lățime limitează potențialul Someșului de a susține cu adevărat un culoar verde albastru, adică un spațiu verde continuu, care să includă nu doar pistă velo și trasee pietonale, dar și zonă ripariană, zone de promenadă, locuri de joacă, spații pentru sport în aer liber, dotări publice etc. Se impune ca PUG-ul să rezerve spații extinse cu destinație verde la Someș și conexiunea dintre acestea trebuie să mențină o lățime generoasă care să asigure și continuitatea ecologică, nu doar posibilitatea de deplasare umană sigură și confortabilă în mod pietonal și biciclistic de la intrarea Someșului Mic pe teritoriul UAT Florești și până la trecerea lui în UAT Cluj-Napoca.


Mai mult, apreciem că întreaga dezvoltare a zonelor din apropierea râului ar trebui să primească o atenție specială, inclusiv prin modul cum se stabilesc unitățile teritoriale de referință (UTR) și normele din Regulamentul Local de Urbanism (RLU) pentru acele UTR. În varianta actuală de proiect. unele UTR-uri din vecinătatea Someșului nu evocă măcar prezența râului ți nu includ nici un fel de limitări, condiționări sau alte cerințe specifice derivate din această amplasare la râu a UTR-ului în cauză. Alte UTR-uri adiacente râului conțin doar trimiteri la viitorul proiect al culoarului de mobilitate metropolitan preconizat a se dezvolta pe axa râului, ceea ce apreciem că este insuficient pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a culoarului Someșului.


Peisajul natural va avea de suferit inadmisibil de mult dacă ar fi aprobat noul PUG în forma actuală a proiectului. Construirea de locuințe și mutarea a zeci de mii de oameni lângă Pădurea Hoia-Baciu nu pun doar o presiune în plus la adresa mobilității spre și dinspre Cluj-Napoca și o presiune antropică imensă asupra pădurii și pășunii (care trebuie privite ca un ecosistem continuu și eventual spațiu de recreere, de ”evadare” din marea imensă de beton, aproape total lipsită de spații verzi, a Floreșțiului actual), ci distrug unul dintre cele mai frumoase peisaje periurbane din țară, cu vedere la Valea Someșului Mic și Apuseni.


Acest impact peisagistic major a dezvoltărilor preconizate de noul PUG ar putea fi considerat chiar o încălcare a principiilor Conveției Europene a Peisajului, ratificată de România prin Legea 451/2002 și o nesocotire a spiritului Protocolului din 19 iunie 2008 privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor la la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, ratificat de România prin Legea 137/2010, chiar dacă formal UAT Florești nu este inclusă ci doar adiacentă zonei de aplicare a Convenției Carpatice.


Floreștiul este traversat de mai mulți afluenți ai Someșului Mic, afluenți care alcătuiesc o faptic o rețea verde-albastră a localității, dar care este sunt un adevărat asediu din partea dezvoltării necontrolate sau prost gândite. Această rețea de afluenți este una dintre cheile în managementul riscului la inundații și pot constitui o rețea de spații verzi și trasee pietonale și velo legate la Someșul și la viitorul culoar velo la nivel metropolitan. Prin amenajarea acestor afluenți pe baza de soluții bazate pe natură ele pot aduce un real plus în calitatea locuirii în Florești.


Ploile abundente au dus aproape de fiecare dată la inundații în Florești, de aceea este absolut necesar ca PUG-ul să conțină măsuri de reziliență care să răspundă fenomenelor meteorologice extreme care sunt tot mai frecvente. În acest sens, propunem un Ghid de reducere a riscului de inundații similar cu cel al unor orașe europene. Un exemplu în acest sens poate fi Amsterdam Rainproof. Fiecare UTR din PUG ar trebui să fie completat de reglementări legate de procentul de suprafața verde minimă pe parcelă, legate de procentul de suprafață permeabilă de pe parcelă, reglementări legate de managementul apelor pluviale, rigole, canale de conducere a surplusului de apă, bazine de retenție a apei, acoperișuri verzi etc.


De asemenea, Floreștiul are nevoie de spații verzi publice accesibile (grădini, scuaruri, parcuri) la maximum 15 minute de mers pe jos de orice locuință.


Propunem și o mai bună corelare a noului PUG Florești cu alte proiecte de planificare metropolitană și regională, inclusiv cu proiectul Culoarului verde-albastru al Someșului și cu Planul de Amenajarea Teritoriului Județean (PATJ) care sunt în curs de elaborare sau de pregătire.


În concluzie, alături de celelalte organizații din Consiliul Apei, propunem autorităților locale floreștene, ca beneficiare a proiectului de nou PUG, organizarea unei întâlniri, la care să participe și elaboratorii PUG și Consiliul Județean Cluj, în scopul identificării de posibilități concrete de:


- ameliorare a reglementărilor urbanistice propuse pentru UTR-urile cu „ieșire” la Someș;

- reanalizare a lățimii zonei de protecție a Someșului pe tot traseul lui prin UAT Florești;

- evidențiere în PUG a hărților de risc de inundație pe baza scenariilor și motodologiilor actuale, dar și a variantelor de hărți de inundație în ipoteza accentuării schimbărilor climatice, în sensul accentuării fenomenelor meteo extreme;

- introducere de măsuri mai consistente de prevenire și de reducere a impactului inundațiilor prin abordări bazate în mai mare măsură pe soluții de intercepție și retenție a apelor pluviale, decât pe realizare de diguri sau înălțare a unora existente;

- includere a afluenților Someșului mic într-o rețea protejată de spații verzi și includerea Ghidului redactat de coaliția ”Apele Unite ale României” în anexele PUG-ului, astfel încât aceste cursuri de apă să fie amenajate pe principii de sustenabilitate și reziliență;

- includere în anexele PUG-ului a unui ghid de reducere a riscului la inundații cu măsuri concrete necesare a fi implementate la nivel de parcelă / ansamblu imobiliar sau microcartier nou;

- stabilirea de măsuri ca spațiile verzi existente în Florești să se extindă și să se amelioreze calitativ și să fie interconectate prin culoare verzi, formând o rețea funcțională ecologic și care să și permită utilizatorilor să le folosească în deplasările către zonele de interes, culoarul Someșului putând juca rolul unei axe principale longitudinale pentru această rețea verde-albastră și care să aibă legături atractive cu toată zona nordică a localității.


„Consiliul Apei” este un cadru de cooperare a entităților clujene interesate de gestiunea durabilă a apelor Someșului Mic și promovării proiectului de Someș Culoar Verde-Albastru. Poziția descrisă sintetic mai sus a fost convenită, sub egida „Consiliului Apei”, de Facultatea de Arhitectură și Urbanism a UTCN prin decan conf.dr.arh. Șerban Țigănaș și șef lucrări dr. arh. Adriana Măgerușan, Asociația Societatea Organizată Sustenabil SOS, în cadrul campaniei „Someș, culoar verde albastru” și programului „Cu Apele Curate”, prin președinte Adrian Dohotaru, Asociația miniMASS, ca organizator al ” Someș Delivery”, prin președinte arh. Marius Moga, și asociația turistică, sportivă, civică și ecologistă Clubul de Cicloturism Napoca prin director executiv av.Radu Mititean.


Cluj-Napoca, 28 februarie 2023


, , , , , |
Bookmark and Share
This entry was posted on 2/28/2023 01:00:00 a.m. and is filed under , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.